Functionalitati

Contact

Proceduri

Se elaboreaza prin modelarea relatiilor intre activitati si resurse in baza de date. Rezulta documente conforme cu cerintele ISO 10013 – linii directoare privind documentele calitatii si respectiv modelul COSO
– preluat in OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. Permite definirea obiectivelor organizatiei si identificarea si descrierea riscurilor si centralizarea lor in registre.

Formulare

Activitatile descrise in proceduri pot folosi formulare. Simple BPM permite proiectarea de formulare (campuri, tipuri de date, formule si dispunerea acestora in pagina) utilizabile ulterior in cursul executiei proceselor.
Informatia astfel colectata este structurata si disponibila ulterior pentru prelucrare, analiza si raportare.

Centralizatoare

Datele colectate cu ajutorul formularelor pot fi consolidate in centralizatoare definite de utilizator. Informatiile de aceeasi natura pot face astfel obiectul analizei si generarii de rapoarte. Simple BPM permite reutilizarea
datelor introduse in cursul executiei unui proces in orice alt proces ulterior.

Regulamentul de Organizare si Functionare

Rezulta ca un raport din aplicatie. Atributiile unitatilor organizationale sunt descrise prin rolurile sintetice pe care la au in procesele la care participa. Alinierea intre prevederile ROF si proceduri este nativa.

Fise de post

Continut standard, aliniat la legislatia romaneasca. Responsabilitatile se atribuie prin simpla bifare a activitatilor declarate in proceduri.

Optimizare structurala

Functiile de analiza si interogare a bazei de date (fara a necesita cunostinte speciale) pun in evidenta locurile inguste sau alte aspecte relevante referitoare la utilizarea optima a resurselor.

Optimizare operationala

Aplicatia include functionalitati dedicate pentru colectarea propunerilor de perfectionare, evaluarea noilor versiuni de proceduri, managementul versiunilor incluzand arhivare si restaurare.
Simple BPM faciliteaza parcurgerea ciclului Deming si ofera posibilitatea definirii de indicatori de performanta si progresManagementul executiei proceselor

Odata definita o procedura, ea devine baza executiei procesului pe care il descrie. Coordonatorul activitatii aloca participantii la proces si asigura disponibilitatea celorlalte resurse.
Activitatile se executa conform procedurii, consemnandu-se intervalul de timp, participantii ca si orice alta informatie contextuala. Incheierea unei activitati echivaleaza cu o semnatura electronica.

Managementul documentelor

Toate documentele, formularele si centralizatoarele utilizate in cadrul unui proces sunt gestionate pe intreaga lor durata de viata, se pot “transfera” de la o activitate la alta, evolueaza spre
finalizare, se “indosariaza” electronic si se stocheaza pentru regasire ulterioara la momentul incheierii unei activitati, asigurandu-li-se integritatea.

Managementul performantei proceselor

Formularele pot fi configurate pentru a implementa indicatori de performanta asociati obiectivelor pe proces sau celor consolidate respectiv indicatori de progres.
Valorile indicatorilor de performanta / progres pot fi consolidate in centralizatoare care pot fi utilizate pentru generarea tablourilor de bord pentru conducere.

Managementul performantei angajatilor

Performanta angajatilor poate fi corelata prin formulare dezvoltate in Simple BPM cu performanta proceselor la care acestia participa pentru a fi ulterior comparate cu
foile de obiective definite. Nivelul de performanta determinat astfel poate fi utilizat pentru determinarea nivelului de recompensare a angajatilor.

Trasabilitate

Activitatile, participantii, alte resurse utilizate, documentele, formularele, centralizatoarele se jurnalizeaza cu consemnarea datei si orei. Persoana care finalizeaza o activitate “semneaza” pentru toata informatia contextuala asociata.

Raportare flexibila

Informatiile din centralizatoare pot fi exportate in template predefinite de aplicatii de calcul tabelar (gen Excel) care au rolul de a prelucra si prezenta informatia in formatul dorit de utilizator (tabele cu indicatori, grafice, comentarii calitative determinate automat).Foaie de parcurs

Constructia Simple BPM continua. Versiunile urmatoare vor include: Managementul restructurarii, Partajare de know-how, Publicare structurata de continut, Financiar-contabilitate, Simularea functionarii organizatiei, eLearning

Agilitate

Simple BPM permite adaptarea rapida a organizatiei la schimbare prin proiectarea de procese noi sau modificarea si versionarea celor vechi. In functie de complexitatea schimbarii, efortul de adaptare variaza intre cateva minute si cateva ore.

Functionalitate extinsa

Aplicatia poate acoperi integral aspectele operationale ale activitatii unei companii sau institutii publice. Conceptual, aplicatia este extensibila si pentru activitatea de financiar-contabilitate; dezvoltarea si testarea acestei functionalitati este planificata

Implementare imediata

Punerea la dispozitie a aplicatiei pentru utilizare dureaza cateva minute. Avantera ofera cursuri de utilizare si modelare pentru a dezvolta autonomia beneficiarilor sai in utilizarea aplicatiei

Pay-per-use

Utilizarea aplicatiei este corelata cu preturile practicate in functie de numarul de procese organizationale modelate, in conditiile unui numar nelimitat de executii ale proceselor respectiv numar nelimitat de utilizatori.

Preturi accesibile

Pentru o companie mica (sub 20 de procese modelate), avand 15 angajati, costul utilizarii pe luna per angajat este sub 5 Euro.

Aplicatia Simple BPMeste pusa la dispozitia beneficiarilor in regim “Software as a Service” pe perioade de cate un an si include:

  • Accesul securizat la aplicatie
  • Administrarea si actualizarea aplicatiei de catre prestator
  • Administrarea utilizatorilor si utilizarea propriu-zisa a aplicatiei de catre beneficiar
  • Punerea la dispozitia beneficiarilor a tuturor noilor functionalitati pe masura ce sunt dezvoltate